Het privacybeleid van de Hi-Fi Corner Online Store & Forum heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door de Hi-Fi Corner Online Store & Forum worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, wanneer u producten of diensten aanschaft, of wanneer u contact opneemt met onze verkoop- of ondersteuningsafdeling. Neemt u even de tijd om te lezen hoe wij te werk gaan, welke gegevens wij verzamelen, op welke manier wij de gegevens gebruiken en voor welke doeleinden, aan wie wij de gegevens verstrekken en hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen. De Hi-Fi Corner Online Store hecht veel belang aan uw privacy en wij zullen er alles aan doen om deze te waarborgen.

Waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u te kunnen voorzien van een uitstekende klantenservice. Aan de hand van uw persoonlijke gegevens hebt u eenvoudig toegang tot onze producten en diensten en wordt u op de hoogte gebracht van speciale producten die wellicht interessant zijn voor u. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, nieuwe softwareversies, speciale aanbiedingen en andere informatie waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Als u niet op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws over onze producten en of diensten dient u dit door te geven aan onze klantenservice, of in uw persoonlijke gegevens de nieuwsbrief functie uit te schakelen.

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen

Er is een aantal situaties denkbaar waarbij wij u beter van dienst kunnen zijn wanneer wij over uw persoonlijke gegevens beschikken. Zo kunnen wij u om uw persoonlijke gegevens vragen als u ons belt voor service, of voor de aanschaf van een product. Hierbij vragen wij u om uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw contactvoorkeuren, uw creditcardgegevens, informatie over de huidige producten die u bezit, zoals het serienummer en de datum van aankoop, en gegevens die betrekking hebben op service of ondersteuning. Bovendien verzamelen wij gegevens voor marktonderzoek. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in de manier waarop wij onze informatie het beste kunnen verstrekken, en kunnen wij bepalen welke producten en diensten voor onze klanten het meest interessant zijn.

Op de Hi-Fi Corner Online Store website kunt u een acount aanmaken op basis van uw persoonlijke gegevens. Hiermee bespaart u tijd en worden onze webdiensten nog gebruiksvriendelijker. Dat werkt als volgt: u geeft een persoonlijk profiel van uzelf op (uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en, in sommige gevallen, uw adres en eventueel een creditcardnummer) en kiest ter beveiliging een wachtwoord en wachtwoordaanwijzing (bijvoorbeeld de maand en dag van uw geboortedatum). Het systeem slaat uw gegevens op en wijst een persoonlijke account naam aan u toe. Meestal is dit gewoon uw e-mailadres, omdat dit een uniek adres is en voor u gemakkelijk is te onthouden. De volgende keer dat u iets bij de Hi-Fi Corner Online Store bestelt hoeft u alleen nog maar uw account naam en uw wachtwoord in te vullen en het systeem zoekt automatisch de informatie op die het nodig heeft.

Wanneer wij persoonlijke informatie openbaar maken

De Hi-Fi Corner Online Store hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden geenszins aan andere marketeers doorverkocht of verhuurd. Om u een uitstekende service te kunnen bieden, kunnen uw persoonlijke gegevens wel ter beschikking worden gesteld aan vestigingen van de Hi-Fi Corner. Deze zullen uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten. Bovendien kan het voor de Hi-Fi Corner Online Store soms van belang zijn om bepaalde persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven die strategisch zijn verbonden met de Hi-Fi Corner Online Store of werken voor de Hi-Fi Corner Online Store om u producten en diensten aan te kunnen bieden. Deze bedrijven helpen de Hi-Fi Corner Online Store bijvoorbeeld bij de informatieverwerking, de kredietverlening, de afhandeling van bestellingen, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, de serviceverlening, de beoordeling van uw interesse in onze producten en diensten of het uitvoeren van een klant- of tevredenheidsonderzoek. Deze bedrijven zullen uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met ons privacybeleid. Door uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan deze bedrijven, verloopt de aanschaf en levering van producten een stuk eenvoudiger en kunnen wij u een betere service bieden. Bovendien kunt u ons op deze manier beter feedback geven over onze producten en diensten en hebt u eenvoudiger toegang tot bepaalde diensten en aanbiedingen en materiaal op de Hi-Fi Corner Online Store website.

Soms kunnen wij door de wet of naar aanleiding van een rechtszaak worden gedwongen uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als wij van mening zijn dat dit nodig is in het kader van het publieke belang, zoals de nationale veiligheid of ordehandhaving.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

De Hi-Fi Corner Online Store neemt de nodige maatregelen om de door u verstrekte gegevens via fysieke, administratieve en technische procedures te waarborgen tegen verlies, diefstal en misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Op alle pagina´s van de Hi-Fi Corner Online Store waarop persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, wordt standaard gebruikgemaakt van SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer). Als u een bestelling wilt plaatsen bij de Hi-Fi Corner Online Store, hebt u een browser nodig die SSL ondersteunt, zoals Safari, Netscape Navigator 3.0 of hoger of Internet Explorer of FireFox. Hiermee wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en uw creditcardgegevens gewaarborgd als deze via het internet worden verstuurd.

U kunt zelf ook maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens op het internet te beveiligen. Zo is het raadzaam dat u uw wachtwoord regelmatig wijzigt en hierbij gebruikmaakt van een combinatie van letters en cijfers. Controleer bovendien of u werkt met een beveiligde webbrowser, zoals Safari/Firefox.

Versturen van e-mails ter beoordeling

Omdat wij het belangrijk vinden om te achterhalen wat uw ervaringen zijn met de Hi-Fi Corner Online Store versturen wij review e-mails. Bij gebruik van onze reviewsysteem worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines. U kiest echter zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van de Hi-Fi Corner Online Store of de verwerking van gegevens, kunt u ons een e-mail sturen. U ontvangt binnen dertig dagen een reactie.

Gegevens inzien of wijzigen

Als u uw gegevens wilt inzien en of wijzingen kunt u inloggen op onze website, als u geen inloggegevens heeft of gebruik heeft gemaakt van een “gast account” neem dan contact op met onze klantenservice. Wij sturen uw gegevens dan per e-mail op. Wij kunnen op verzoek ook uw persoonlijke gegevens uit onze informatie systemen verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice, bijvoorkeur via e-mail.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat Hificorner.nl goed werkt maken wij gebruik van cookies. Dit betekent dat we ook graag willen weten welke pagina´s u wel of niet interessant vindt. Zo kunnen wij uw tracking weer gebruiken voor marketingdoeleinden en u voorzien van persoonlijke en passende aanbiedingen. Daarnaast plaatsen wij cookies van derde partijen.

Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van Hificorner.nl zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.

Welke cookies zijn er?

Cookies zorgen ervoor dat:

  • u veilig winkelt bij Hificorner.nl
  • de website snel is
  • u ingelogd blijft en ongestoord kunt shoppen
  • artikelen in uw winkelwagentje bewaard blijven
  • fouten en ongemak op de website worden opgespoord
  • verbeteringen kunnen worden getest
  • persoonlijk advies mogelijk is op basis van eerder gekochte en/of bekeken artikelen

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van Hificorner.nl verdwijnen als u de webbrowser afsluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw webbrowser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder “Help” in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

AVG Privacyverklaring Hificorner

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hificorner acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hificorner is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-06-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Telefoonnummer

Factuuradres

Emailadres

Betalingsgegevens

Geboortedatum

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per e-mail

via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Hificorner.nl
Nieuwe Boteringestraat 21
9712 PE Groningen
[email protected]
31503143698