Registreren

Waarom heb ik een account nodig?

Om gebruik te kunnen maken van het forum dien je je te registreren. Een aantal punten zijn verplicht om in te vullen.

Hoe maak ik een account aan op het Hificorner forum?

 • Username: maak een account aan door een username te kiezen voor het forum. Ook hierop zijn de Huisregels & Richtlijnen van toepassing.

 • Wachtwoord: kies een door jou gewenst wachtwoord en bevestig dit wachtwoord.

 • E-mailadres: vanzelfsprekend is er een geldig e-mailadres nodig waarop we je een bevestigings e-mail kunnen sturen.

Wat kan ik aanpassen in mijn profiel?

In je profiel regel je allerhande zaken aangaande je account en kun je de gegevens waarmee je geregistreerd staat wijzigen. Zaken die je aan kunt passen zijn bijvoorbeeld het wachtwoord, e-mailadres en gegevens die in je profiel zichtbaar zijn.

Ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen account?

Ja, je bent verantwoordelijk voor zowel het behoud van de beveiliging van het account als voor alle activiteiten die onder dit account plaatsvinden. Je dient daarom de moderators van het Hificorner.nl forum onmiddelijk op de hoogte brengen van ongeoorloofd gebruik van het account of van andere inbreuken op de beveiliging. Hificorner.nl is niet aansprakelijk voor eventuele handelingen of nalatigheden door de gebruiker, met inbegrip van eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.

Reacties plaatsen en bekijken

Wat is mijn verantwoordelijkheid als contributor?

Als je content op het Hificorner.nl forum post, links plaatst of anderszins, dan ben je volledig verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en eventuele schade die voortvloeit uit deze geplaatste content. Dit is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computer software bevat.

Huisregels Hificorner Community

Wanneer je lid bent van de Hificorner Community, willen we je graag wijzen op onze huisregels.

 • Respecteer de berichten die andere leden plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om berichten te plaatsen waarin sprake is van beledigende, kwetsende of provocerende taal richting andere leden maar ook niet-leden van deze community.
 • Berichten met persoonlijke gegevens van derden zijn niet toegestaan en worden verwijderd.
 • Dit geldt ook voor berichten die linken naar commerciële websites en andere reclame/spam.
 • Blijf on topic wanneer je reageert op berichten in deze groep en plaats geen berichten die niet in relatie staan tot het onderwerp.
 • Hificorner Community heeft het recht de regels aan te passen wanneer nodig en berichten te verwijderen of aan te passen.

Huisregels & Richtlijnen

Wij hebben een aantal huisregels en richtlijnen opgesteld zodat we het forum van Hificorner.nl leefbaar kunnen houden. In het algemeen geldt dat dit forum een plaats is voor een publieke discussie, evenals een plek om kennis van en interesse in alles op het gebied van Hifi te delen.

Deelnemen aan een discussie
Met jouw bijdrage zal een discussie over een Hifi onderwerp altijd worden verbeterd. Als je er niet zeker van bent of je post iets bijdraagt aan de conversatie, lees je post dan nog eens over en plaats het later. Het spreekt voor zich dat er respectvol op onderwerpen moet worden gereageerd, ook wanneer je het niet eens bent met datgene wat er gezegd wordt op het Hificorner.nl forum.

Richtlijnen taalgebruik
Plaats niets dat iemand anders als offensief, beledigend of als hatelijk kan beschouwen. Ook obsceen of seksueel taalgebruik wordt niet getolereerd.

Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen te plaatsen op het forum.

Respecteer ons Hificorner forum en plaats geen spam, reclame of andere vormen van vandalisme op het forum.

Dit is een openbaar forum, en zoekmachines indexeren deze discussies. Houd de taal, links en afbeeldingen veilig voor familie en vrienden.

Vermijd:

 • Iemand uitschelden
 • Iemand persoonlijk aanvallen
 • Reageren op de toon van een post in plaats van de werkelijke inhoud

Geef in plaats daarvan onderbouwde tegenargumenten die de discussie kunnen verbeteren.

Het flaggen van ongewenste inhoud
Moderators van het Hificorner forum hebben een speciale autoriteit; zij zijn verantwoordelijk voor dit forum. Maar dat ben jij als gebruiker ook. Met jouw hulp kunnen moderators namelijk het forum het beste faciliteren.

Wanneer je bepaalde reacties voorbij ziet komen die niet stroken met de huisregels, reageer er dan niet op maar ´flag´ de post(s). Wanneer dezelfde post een aantal keren wordt geflagd, zal er actie worden ondernomen.

De moderators hebben het recht om op elk moment bepaalde content en een gebruikersaccount te verwijderen. Verder krijgen moderators geen preview te zien van nieuwe posts: de moderatoren en site operators zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de community op het Hificorner.nl forum wordt geplaatst.

Gebruiksvoorschriften forum en plaatsen van content

Het is belangrijk dat de posts op de juiste plaats terechtkomen, zodat een post niet in de verkeerde categorie worden gepost of een post in meerdere topics wordt geplaatst.

De volgende huisregels zijn daarom van toepassing:

 1. plaats alleen je eigen materiaal. Het is niet toegestaan om iets te posten van een ander zonder toestemming. Zo mag je geen beschrijvingen van, links naar of methodes voor het stelen van iemands intellectuele eigendom (software, video, audio, afbeeldingen) posten.
 2. dit forum wordt beheerd door ons en door jou als onderdeel van de community. Als je nog vragen hebt over hoe het hier werkt, open dan een nieuw topic in de ´site feedback´ categorie. Als er een dringend probleem is dat niet met een topic of flag kan worden behandeld, neem dan contact met ons op.
 3. plaats geen content die in strijd is met wet- of regelgeving of die overlast kan veroorzaken voor andere gebruikers of bezoekers van het forum.
 4. het is niet toegestaan om spam of andere ongewenste berichten te verspreiden
 5. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van content dat door andere gebruikers is geplaatst, is niet toegestaan.
 6. je mag de beveiliging van dit forum niet ontwijken of verwijderen.

Als gebruiker van het Hificorner forum ben je zelf verantwoordelijk voor alle content die via jouw account wordt geplaatst. De beheerders van het forum zijn niet verplicht actief content te beheren, te bewerken of voor plaatsing te controleren en te monitoren. Wij staan daarom niet in voor de juistheid en rechtmatigheid van geplaatste content.

Er mag geen content worden geplaatst:

 1. die intimiderend, beledigend, discriminerend of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd;
 2. die de privacy van andere gebruikers van het forum schendt;
 3. waarin een afbeelding is opgenomen van iemand zonder diens toestemming;
 4. waarin illegale producten of diensten worden aangeboden of gevraagd;
 5. waarin producten of diensten worden aangeboden die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen;
 6. voor reclame- of marketingdoeleinden, tenzij je officieel partner bent van Hificorner

Indien de moderators van dit Hificorner.nl forum vaststellen dat bepaalde content niet aan bovenstaande huisregels voldoet, kan content naar eigen inzicht door ons worden gewijzigd of verwijderd. De moderators mogen ook de inhoud van content wijzigen om de leesbaarheid en algemene kwaliteit van het forum te waarborgen.

Indien een gebruiker naar het oordeel van de moderators gedeeltelijk of geheel tekortschiet in de naleving van bovenstaande huisregels en richtlijnen, dan is het aan de moderators om hier bepaalde consequenties aan te verbinden, zoals het blokkeren van een gebruiker.

VIP
Ben je Hificorner.nl VIP lid?
Dan profiteer je van exclusieve acties bij onze partners zoals 50five.